Hrek, aktualitsok

2020.02.17 - 17:58

Hrmorzsk 2020/02

Mivel az els verseny idpontja 2020. április 05, ebbl fakadóan adott egy másik idpont is:
2020. március 05. A licenckérelem pótdíj mentesen igényelhet ezen dátumig. 
Ne keverjük össze a licenkérelmet az amatr versenyzi igazolvány kérelemmel.
Licenckérelem: a licenckér lapot letöltöd, majd kitöltöd. Elcsattogsz egy sportorvoshoz, akivel megcsináltatod a szükséges vizsgálatokat. A sportorvosnál várólista szokott lenni, foglalj idben idpontot magadnak! A HegCsi kft a 2020-as évre is kiváltja a nevezi licencet, így minden külön tagdíj nélkül leadhatod a licenkérdet nekem (Hegeds Csaba). Elektronikus formában kell elküldened a licenckér mindkét oldalát az email címemre. Ezután küldök neked egy számlaszámot, ahová a licencdíjat el tudod utalni. Majd a HegCsi Kft az MNASz felé továbbítja a versenyzi licenckérelmet. Valószínleg még a Hegyi szakágban fogunk nevezi licencet kérni, hasonló feltételekkel lehet oda is versenyzi licencet kérni. A két licenc egy licenckér lapon, egy orvosi vizsgálattal megigényelhet!

a lap tetejre


A legfrissebb hrek

sszes hr