Bejelentkezs, regisztrci

Frum, vendgknyv


#1110 hrtcsabi 2020-03-10 21:35:53

MSzB alapkiírás 2020/11. és 12. fejezet

11. Zöld kategória („ZK”)

11.1 Külön csoportban kerülnek értékelésre az elektromos, hibrid, pneumatikus gépjármvek.
11.2 A csoport meghatározás a hajtási rendszerre, illetve az üzemanyagra vonatkozik, ám ettl függetlenül az autók biztonsági kialakítása továbbra is elsdleges szempont.
11.3 Legalább a Túra autókra vonatkozó biztonsági és általános irányelvek a mérvadóak.
11.4 A csoportindítás feltétele a legalább 5 db licenc igénylése a 2020-as évben. Ebben a csoportban NINCS géposztály!

12. Prototípusok („P” csoport, E1, E2)

12.1 Bármely „S”, „T”, „ZK” csoportba nem tartozó, 4 rugózott felfüggesztéssel rendelkez, - Csvázas vagy, - Széria autóból kialakított vagy, - egyedi építés nyitott, vagy zárt karosszériás vagy, - A karosszéria átalakításával, méretének és súlyának csökkentésével átépített vagy, - Motorkerékpár motorral épített autók, - Érvényes, vagy lejárt FIA besorolással rendelkez autó. pl.: J.függ. 259., 274., 275., 277., 279B., - Nemzeti szabályzatnak igazoltan megfelel jármvek
12.2 A karosszéria merevsége nem veszíthet a gyári kialakításhoz képest az A és B oszlop közötti részen. Ha szükséges (gépátvev dönti el és jegyzkönyvezi) utólagos merevítés beépítése kötelez.
12.3 Bukócs: FIA J függelék 253.8-nak megfelelen kötelez.
12.4 Utastér: Ha a motor és/vagy a hajtáslánc az utastérben helyezkedik el, akkor azt/azokat min. 1,5 mm-es falvastagságú fém, kompozit esetén 4 mm vastagságú tzálló burkolattal kell ellátni a mszaki hiba esetén lehetséges komolyabb sérülések elkerülése érdekében.
12.5 Lökhárítók: Az autót kötelez els és hátsó lökhárítóval felszerelni (nem kötelez a gyári kialakítás), (kivéve E2-SS), karosszéria nyúlványoknak, hossztartóknak takarva kell lenniük.
12.6 Üzemanyagtartály, Akkumulátor, ablakok, szélvédk: A „T” csoportra vonatkozó szabályok szerint.
12.7 Ebben a csoportban a Performance Factor elírásait alkalmazzuk:
www.performancefactor.fia.com,
www.fia.com/performance-factor.
Prototípus Performance Factor1: 1-99
Prototípus Performance Factor2: 100-199
Prototípus Performance Factor3: 200-

#1109 hrtcsabi 2020-03-10 21:22:12

 MSzB alapkiírás 2020/13. és 14. fejezet

13. Egyéb technikai szabályok:

13.1 A futamokon rajthoz álló feltölts (turbó, kompresszor, stb) autóra a verseny értékelésére nem alkalmazunk szorzót. Benzines autó esetén egy géposztállyal kerül felsorolásra az autó. Diesel autó esetén marad az adott valós lökettérfogat szerinti besorolás.
13.2 „P” csoportban szlalom gépkönyv kötelez, nem alkalmas a sport rendszám kiváltásához és mszaki vizsgáztatáshoz!
13.3 Kötelez a zárt hosszú ruházat, ajánlott a homológ, vagy a lejárt homológ tzálló ruházat!
13.4 P csoportban kötelez a homológ vagy lejárt homológ tzálló overáll.
13.5 Egyedi készítés üzemanyag tartály (max. 20 literes) használata esetén FIA homológ, vagy lejárt FIA homológ tzálló ruházat viselése kötelez.
13.6 Bukócs beépítése esetén legalább lejárt FIA homológ sisak viselése kötelez. (piros címkés A/FR vagy újabb homologizáció).
13.7 A Túra, Protó autónak a verseny teljes idtartama alatt meg kell felelnie a következ minimális tömeg és maximális teljes kerékszélesség értékeknek:

 

 

 

Szlalom

Túra

Szlalom Proto E2-SS/SC

Szlalom Proto E1, E2 - SH.

 

 

Löket-térfogat

Minimális tömeg (kg)

 

 

<1000

610

460

570

 

 

1400

770

520

650

 

 

1600

820

550

680

 

 

2000

900

570

720

 

 

2500

1030

625

770

 

 

3000

1120

670

810

 

 

>3000

1200

730

880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szlalom Túra

Szlalom Proto E2-SS/SC

Szlalom Proto E1, E2 - SH.

 

 

Löket-térfogat

Maximális kerékszélesség

 

 

<1000

10

12

12

 

 

1400

10

12

12

 

 

1600

12

14

14

 

 

2000

12

14

14

 

 

2500

12

14

14

 

 

3000

12

14

14

 

 

>3000

12

16

16

 

 

 

 

 

 

 

13.8 A lökettérfogat mértékegysége: cm3 . A tömeg mértékegysége: kg. A kerékszélesség mértékegysége: hüvelyk/coll).
13.9 A fenti értékek az autók valós, minimális tömegét jelentik, a vezetvel, valamint annak verseny felszerelésével.
13.10 A fenti értékek meghatározásánál az FIA J függelék 252. cikkely szerinti Feltöltés szorzókat és Egyenértékségi képleteket kell használni.
13.11 Kétütem motorok szorzószáma: 1.

14. Márkakupák

14.1 A márkakupák kiírását a versenykiírások szabályozzák.
14.2 Felhívjuk a Rendezk figyelmét, hogy a márkakupákat az MNASz szabályainak megfelelen kell kiírni, a szakág által egyeztetett és elfogadott technikai szabályzat szerint.
14.3 A márkakupák elnevezésében nem használható autómárka elnevezés.

#1105 hrtcsabi 2020-03-10 21:02:58

 MSzB alapkiírás 2020/15. fejezet

SPORTSZABÁLYOK

15. Az MSzB irányelvei

15.1 Piros zászló: A futam félbeszakítása. Aki meglátja a piros zászlót, annak meg kell állnia, majd a sportbíró engedélyével a STOP zónába kell mennie.
15.2 Sárga Zászló: A pálya következ szakaszán veszélyforrás található. Fel kell készülni a hirtelen irányváltoztatásra, lassításra esetleges megállásra. A sárga zászló hatálya alá es versenyzk új kört kaphatnak, ezt a versenyirányításnál kell jelezni.
15.3 Kockás zászló: futam vége.
15.4 Nemzeti szín zászló: a futam rajtja.
15.5 Gumimelegít eszközök használata (paplan, görgs gumimelegít) minden esetben engedélyezett.
15.6 Amennyiben a rendez nem jelöl ki az adott versenyen olyan területet, ahol lehet egyéb módon (a versenyautó mozgásával) gumit melegíteni, akkor az ilyen jelleg gumimelegítés tilos!
15.7 A Parc Fermé / depó elhagyásáról a helyi versenykiírásnak minden esetben rendelkeznie kell.
15.8 Junior kategória meghatározása: be nem töltött 17 éves életkor esetén a versenyz automatikusan junior kategóriába is besorolást kap a géposztály szerinti kategória mellett. Elengedhetetlen a Szüli engedély formanyomtatvány, a Szervez és az MNASz képviselje eltti, a szül általi kitöltése, és a kitöltési jogosultsághoz a személyi igazolvány bemutatása.
15.9 Senior kategória: a géposztály értékelésen felül, besorolásra kerül - minden versenyz aki a verseny napjáig betöltötte 60. életévét, vagy - minden olyan versenyz akinek a versenyautója legalább 60 éves (1960 vagy korábbi gyártási év). Értékelése a kategória pontozással egyezik meg.
15.10 A 17. életévet betölt személy a jogosítvány megszerzéséig akkor indulhat versenyen, ha bemutatja az adminisztratív átvételen a 17. életévet megelzen megkezdett tanfolyami igazolást.

#1104 hrtcsabi 2020-03-10 20:54:53

 MSzB alapkiírás 2020/16. és 17. fejezet

16. Regisztrált, amatr szlalom versenyek irányelvei (rendezk részére)

16.1 Az amatr autóversenyek bejelentésérl a 2004. évi I. sporttörvény rendelkezik.
16.2 A rendezvény, felels rendezje köteles az autósport jelleg eseményt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (továbbiakban MNASz) felé regisztrálni.
16.3 A rendezvény eltt 45 naptári nappal a verseny dokumentumait (kiírását, biztonsági tervét, pályarajzát, kapcsolódó bejelentési dokumentumok másolatát (katasztrófavédelem, önkormányzat, terület tulajdonosi hozzájárulásait) az MNASz felé regisztrálásra be kell nyújtani.
16.4 A dokumentumokat postai úton (MNASz, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) vagy email-en (mnasz@mnasz.hu) kell eljuttatni az autósport szövetséghez.
16.5 A regisztrációs díjat is meg kell fizetni az MNASz számlájára a beadáskor. A díjat az MNASz díjtáblázata tartalmazza.
16.6 Az MNASz a beérkezett dokumentumokat az érintett szakág (jelen esetben szlalom), és a biztonsági bizottság felé továbbítja.
16.7 A szakág megvizsgálja a beérkez dokumentumokat, és felelsséggel dönt a rendezvény státuszáról: elfogadja, elutasítja, hiánypótlásra kötelezi a rendezt, helyszíni szemlét ír el.
16.8 Elutasítani indokolt esetben lehet a rendezvényt:
- valamilyen biztonsági, vagy egyéb hiányosságot tár fel, amelynek kiküszöbölése nem valósítható meg,
- nemzeti ünnep dátumára esik a rendezvény,
- magyar bajnoki futam dátumára esik a rendezvény,
- sérti a szakági bajnokság érdekeit a rendezvény,
- vagy nem felel meg a szakági ajánlásoknak.
16.9 A Szlalom jelleg rendezvény megrendezésének követelményei:
- egyértelm, véglegesített versenykiírás. Ha változtatni kell a kiíráson, azt az MNASz felé jelezni kell, végrehajtási utasításban.
- 150 méternél hosszabb egyenest, tolatási elemet nem tartalmazhat a kialakított versenypálya.
- A versenypálya hossza minimum 1000 méter maximum 4000 méter lehet.
- A versenypálya több pontján bójakapukból kell kialakítani pályaelemeket, melyek elmozdítása a helyükrl bójahibának számit. A bójahibákat jegyzkönyvezni kell, a pályát pedig helyre kell állítani lehetleg a következ autó érkezéséig.
- Az autós pályabejárás, az edzés és a mért futamok alatt utas tartózkodhat a versenyautóban.
- A versenyek eredménylistája csak a vezet versenyzt jeleníti meg.
- A versenyen csak a vezet versenyz kerül értékelésre, díjazásra.
- Tilos az itiner, menetlevél használata.
- A versenyen elérhet maximális átlagsebesség 75 km/h lehet!!!!
- A verseny után egy héten belül el kell küldeni a verseny végeredményét az mnasz@mnasz.hu e-mail címre.
16.10 A sportbírók létszámának összhangban kell lenni az elvégzend feladatokkal.
16.11 Úgy kell kalkulálni a létszámot illeten, hogy az elre nem látható feladatokat is el lehessen végezni, a váratlan helyzeteket is meg lehessen oldani.
16.12 Az adott évre érvényes MNASZ sportbírói igazolvánnyal, szlalom szakági továbbképzéssel rendelkez sportbírót ajánlott biztosítani az alábbi feladatokra:
- versenyirodai feladatok ellátása (1, vagy 2 f),
- rajtelkészít (1 f),
- rajter (1 f),
- cél (1 f),
- STOP zóna (1 f),
- bójahibát jegyzkönyvez poszt (pályakialakítás függvényében 1 vagy 2 f),
- Depó területe (1 f),
- Depóból a rajthelyre vezet út (1 f), vagy
- Ha van külön gumimelegít zóna, akkor a depóból a gumimelegít zónához vezet út (1 f), és a gumimelegít zónától a rajthelyre vezet út (1 f), illetve a gumimelegít zónába (1 f),
- Bójakapuknál a tényszer jegyzkönyvezés biztosítása és a pálya helyreállítása a cél. A sportbírói posztok kijelölésénél figyelembe kell venni a biztonságot, ezért a bójakapuk jobb és bal oldalán is helyezkedjen el egy-egy sportbíró. Ha a bójakapuk a klasszikus „lassító” rendszerben kerülnek kialakításra, akkor a lassító jobb és bal oldalára elég egy-egy sportbíró (egy bíró 3 bóját figyel). A pályán dolgozó sportbírók száma a bójakapuk számának a függvénye!
- Technikai beavatkozó (1 f + húzó autó trailerrel; kézi emelvel (krokodil)), és ment helyének kijelölésekor figyelembe kell venni, hogy mind a depó, mind a pálya irányába késlekedés nélkül indulni tudjon.
- A technikai gépátvétel eltt sportbírói eligazítást kell tartani, amely minden sportbíró részére kötelez megjelenést jelent. - Fenti szabályokon kívül figyelembe kell venni az egyes regisztrált versenyek helyi sajátosságait. 

17. 2021-es tervezett szabályok

17.1 A performance factor túra autókra (T) való bevezetése.
17.2 A PF értékek a 2020-as tapasztalatok alapján felülvizsgálatra kerülnek.
17.3 A feltöltési szorzókat és egyenértékségi képleteket felülvizsgáljuk (turbószorzó).

#1100 Fefa 2020-02-19 19:34:07

-vlasz rdg_Papa zenetre #1097-

Kedves Ördög Papa!

Szeretném,ha a dolgok tisztán látása miatt,megengednél még pár szót!

Különös tekintettel reagálnék az alábbi mondatodra:

"Neked srn vannak problémáid akár a versenyztársakkal,akár a szakág vezetéssel"

Itt mirl is lenne szó?

Két konkrét eset jut eszembe,bár nyugodtan írd le légyszíves,ha ennél többet tudsz!

Ráadásul,egyik a másik vonzata,de konkrétan mirl is volt szó?

Rajtam kívül többen is jeleztük,hogy a T1 csoportba soroltak egy Rotax motorkerékpár motorral szerelt Trabantot,ami egyértelmen prototipus kategóriaba való!

Többszörí kérésünk ellenére mind a szakág vezetje,mind a sorozat promótere csak terelt,nem tett semmit.

Nem tudom kedves Papa,te hogy fogadtad volna,ha a te kategóríádba egy nem odaill proto gép van besorolva?

Szó nélkül hagytad volna?

Három versenyt ment,kettt nyert,egyen kiesett,így értékes pontokat vitt el többünk ell.

Azt hagy jegyezzem meg,hogy az autó tökéletes,még a versenyz sem unszimpi,csak a vezetség aki ezt hagyta,na az már mindent visz!

És megjegyzem ezzel kapcsolatban semmilyen óvást nem adtunk be,lehet ez hiba volt!

A Parkoló Parádé versenyen végre hozzáértó gépátvevk voltak,akik egybl a megfelel katagóríába(proto) rakták át jogosan!

Kérdezem én,ez szerinted jogtalan és nem megalapozott felvetés volt?

Remélem idén nem jön el ismét ez a Rotax téma,mert lehet ugyan T csoportban bármilyen motort betenni,de motorkerékpár motorral még mindig csak a Protoba mehet

Másik dolog a szegecselt plexi esete.

Tudomásom szerint TE magad is meg tudtad oldani,hogy a szabályoknak megfelel,kézzel kivehet legyen,mint a mezny nagy többsége ezt már szintén meg is tette.

Az én értelmezésemben ha az ezzel kapcsolatos szabály úgy írja le,hogy szerszám nélkül legyen eltávolítható az oldalüveg,ebbl az következik,hogy azt nem lehet szerszámmal felszerelni,jelen esetben körbe szegecselni.

Szintén a Parkoló Parádé versenyen ezt a dolgot jeleztem írásban a vezetségnek,aki mint már írtam nem a megszokott emberekbl állt,így az a versenyz akinél az oldalablak szegecselt volt ki, lett zárva!

Nem a szabályoknak megfelel volt a versenygépe,megjegyezném,hogy az én idm jobb volt nála a versenyen,tehát nem azért volt az óvás,hogy elbbre kerüljek a dobogón,mint egyesek már tettek ilyet is!

Ezek után jött a következ verseny,az oldalüveg ugyan úgy körbe volt szegecselve,de mivel megint a "szokásos"team vette át indulhatott a versenyen.

Sajnos még a legelején kiszakadt a futómve így nem ért célba.

Megjegyzem jobb is!

Majd következett a Kakucsi záró futam,ahol még mindig nem volt semmi változás az oldalüvegen,szóltunk a gépátvételen,"nincs rá id átnézni" volt a válasz,a szokásos gépátvevtl!

Majd a verseny végén ismét írásban jeleztem,megjegyzem ismét jobb volt az ideredményem,a helyezésemet nem befolyásolta ismét ez a dolog!

Ekkor ez a kedves versenyz egyszeren kitépte az oldalüveget(plexit)úgy,hogy a fele bent maradt.

A Tisztelt vezetség ezt így elfogadta,az óvásomat elutasította,ráadásul félre vezettek,mert azt mondták,"majd"adjak be felülvizsgálati kérelmet.

Csak azt nem mondták,hogy még ott egy órán belül kell ezt megtennem,így szerintük kicsúsztam a határídmbl,mert én csak a versenyt követ hétfn adtam be,amire a mai napig nem kaptam hivatalos állásfoglalást,holott a szabályok leírják mi a helyes,ill.ez a versenyz etért már egyszer ki lett zárva!

Ezeket csak azért bátorkodtam leírni,hogy ha esetleg valaki nem ismerné a konkrét tényeket, legyen némi rálátása,miért is vagyok én kötekednek kikiáltva.

Továbbra is ki fogok állni az igazságért,és kérem a vezetséget,hogy a szabályokat mindenkire egyformán alkalmazzák,különösen a mostani,kicsit módósított szabályok miatt is,mert akkor lehet tiszta a játék és sportszer!

 

Ui.Természetesen ezt az írásomat is mentem,ha esetleg "véletlen"törlnék

#1099 zozo 2020-02-19 09:18:41

Tisztelt Sporttársak!

 
Szeretnék hozzá szólni ha megengeditek az elttem szólókhoz, az itt kialakult szituációkkal kapcsolatban.
Én úgy gondolom ha valakinek van véleménybeli különbsége az nem feltétlen azt takarja,hogy valamit bomlasztani szeretne vagy netán bizonyos baráti társaságnak a játékát elszeretné rontani.
Annyira mindegyikünknek fel kellene NNI a feladathoz, hogy versenyezni és küzdeni csak tisztességesen, a szabályok betartása mellett, illetve nagyon lényeges annak mindegyikünkre EGYFORMÁN vonatkozóan ELLENRIZVE és ÉRTELMEZVE legyen.
Nem értem. hogy egy szabálykiírásnak 2020.febr. 19-én a jelenlegi tudomásom szerint miért még csak tervezett és miért nem pl.2019 decemberében lett véglegesítve, esetleg megkönnyítve a következ évre vonatkozóan a szabályok jobban megemésztését és adva idt az autók építésére.
Nagyon lényegesnek tartanám,hogy esetleg a versenyzk valamilyen módon jobban tudjanak kommunikálni a szakág vezetivel és a bajnokság rendezivel, mert ez csak elre tudná vinni a dolgokat és talán a félre értelmezett nézet eltéréseket kitudná simítani.
Nyilván mindenki nem lehet MINDENKI barátja, de talán lehetünk egymással tisztességesek és korrektek!
Én nem szeretnék személyeskedni, de én igenis feltudom vállalni, hogy Felfalusi István a barátom(remélem még van egy jó pár ember) és egyben azt is,hogy akik itt indulnak a bajnokságban mindenkit( aki nem tartozik a nyájba) akkor is TISZTELEM,ha még nem is értek mindenben Velük egyet, azért mert mindegyikünknek hasonló a a hobbija(AUTÓSPORT)!
 
Tisztelettel: Gajdos István
 
#1098 Fefa 2020-02-18 20:46:27

-vlasz rdg_Papa zenetre #1097-

Kedves Ördog Papa!

Hidd el nekem, semmi mást nem szeretnék,hogy azokat a szabályokat amiket velem is betartatnak, másnál is így alkalmazzák!Elfogadom, ha sok embernek nem tetszik a stílusom,talán azért van pár ember,aki nem ellenségnek tekint, mint TE, vagy más!A családias hangulatot nem én bomlasztom,és nem hiszem, hogy valami nagy bnt követtem volna el! Egy darabig még maradnék,remélem ez nem akkora bn?

 

 

#1097 rdg_Papa 2020-02-18 19:35:45

-vlasz Fefa zenetre #1096-

 Kedves Fefa.

Nem tisztem védeni az oszak és a szakág vezetést, de engedd meg, hogy elmondjam észrevételem veled kapcsolatban!

Ez egy amatr versenysorozat, melyen minden versenyz önként vesz részt, mindenkori versenyszabályzat szerint. Azok a versenyzk, akik beneveznek a versenyre vagy sorozatra, azok ezeket a szabályokat elfogadták.  Ez a társaság egy jó hangulatú baráti társasággá ntte ki magát az elmúlt 15 év során. Véleményem szerint a te hozzászólásoddal, viselkedéseddel kilógsz ebbl a csapatból, ezért is van az, hogy legtöbbszr magaddal levelezel, mert nem értenek egyet veled a versenyz társak. Neked srn vannak problémáid akár a versenyztársakkal, akár a szakág vezetéssel, ezért én azt javasolnám neked, hogy próbálj más versenysorozatban versenyezni. Hátha ott jobban hallgatnak rád. 

ui: úgy gondolom, hogy rajtad kívül senki sem tartozik a "nyájba"!

Sporttársi üdvözlettel: Ördög István.

#1096 Fefa 2020-02-18 11:54:52

Egyébként tök jó,így magammal írogatnom!

Ez jó tükör arról,ami itt van!

De ez van,nem lehet rajta csodálkozni.

Közben jutnak eszembe gondolatok,például,mivel megsznt az abszolút értékelés,a vándor serleg sorsa vajon mi lesz?

Amit eddig a szlalom abszolut bajnokai vihettek haza egy évre.

Tudomásom szerint a P csoport tagjai beleegyezésüket adták ennek a szabálynak a bevezetésére. Vajon tudták mire adják a szavazatukat?

Ezzel a húzással tényleg egy proto kategóriás gép veszíthet az értékébl,holott technikailag,jelenleg ezek a top csúcsgépek.Velük nem lehet bajnokságot nyerni,csak kategóriában innentl kezdve,hiába a leggyorsabb gépek.Így most akár több millát is bukhat,aki ezt a gépét(proto)szeretné eladni.

Azért ezt nem gondolta át az a pár ember,aki ezt megszavazta,áldását adta erre,szerintem.

Ugyan van még némi esély,hogy a ST észbe kap,és rájönnek,mennyire érdekes szabályt is akarnak itt bevezetni,tehát még van remény!

 

#1095 Fefa 2020-02-18 00:10:59

Ezek szerint mindenki ért és tud mindent,és minden nagyon jó így?